Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

19:08
2149 1842
Reposted fromTankistD TankistD viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
19:08
3646 4539 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
19:06

July 10 2015

11:39
"Odebrałeś mi serce, jeśli teraz chcesz odebrać mi życie wiedz, że dawno już Ci je podarowałam" - Wspaniałe stulecie 

July 09 2015

22:11
Nie chce Cie z oczu stracić !;)

July 02 2015

23:42
T<3 !!!

June 02 2015

19:52
Dwulicowi tak, że nie wiem w którą twarz im się śmiać.
— Eripe
Reposted fromMissMurder MissMurder viazoshii zoshii
19:22

oddaj strach, daj zaufanie, chwyć za rękę.

Reposted frombladynnas bladynnas viazoshii zoshii
19:22
Mogliśmy wszystko, lecz mogliśmy tylko chcieć, żyjąc szybko, bo chcieliśmy wszystko mieć.
Reposted frombladynnas bladynnas viazoshii zoshii
11:21
To cholerna niepewność, kiedy znowu wreszcie staniesz w drzwiach i to czy zobaczę Cię na pewno.
— Pidżama Porno
Reposted fromrocket-princess rocket-princess viazoshii zoshii
11:20
Możesz się ode mnie odwracać i uciekać, a ja i tak Cię odnajdę. I będę przy Tobie zawsze, obiecuję kochanie... bo wiem jak ciężko jest Ci i źle.
http://bladynnas.soup.io/
Reposted frombladynnas bladynnas viazoshii zoshii
11:15
3773 eff3
Reposted fromamoo120 amoo120 viazoshii zoshii

June 01 2015

12:30
Proszę, jeśli mnie kochasz, to razem przez to przejdźmy...

May 17 2015

20:46
Są ludzie którzy bez pożegnania odchodzą i Ci co bez zapowiedzi wracają.

May 07 2015

16:31
Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Zasługujesz na to, naprawdę. Jeśli tylko o mnie myślisz, jestem z Tobą w tym szczególnym dniu, gdziekolwiek jesteś Ty. W tym roku mam tylko taką możliwość... Buzi w czoło :>

May 06 2015

20:03
to niby był związek, ale ... zawsze jest jakieś ale 

April 26 2015

13:24
0068 414f 500
13:23

“ Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy. ”

— Une Rencontre

April 20 2015

12:57

"znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło
tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność
to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam
to nudne
to trudne
to niemożliwe"

— Mateusz Szulc
Reposted fromnienasycenie nienasycenie

April 08 2015

13:04
Na dnie każdej miłości czai się nienawiść.
— "Sztuka kochania" Michalina Wisłocka
Reposted fromszszsz szszsz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl