Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

11:41
7819 dfd4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
11:39
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
11:36
2417 3219

August 21 2017

21:11
21:09
5334 825b 500
Reposted fromGIFer GIFer viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
21:08
7342 5b2f 500
21:07
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"

August 08 2017

19:08
2149 1842
Reposted fromTankistD TankistD viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
19:08
3646 4539 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
19:06

July 10 2015

11:39
"Odebrałeś mi serce, jeśli teraz chcesz odebrać mi życie wiedz, że dawno już Ci je podarowałam" - Wspaniałe stulecie 

July 09 2015

22:11
Nie chce Cie z oczu stracić !;)

July 02 2015

23:42
T<3 !!!

June 02 2015

19:52
Dwulicowi tak, że nie wiem w którą twarz im się śmiać.
— Eripe
Reposted fromMissMurder MissMurder viazoshii zoshii
19:22

oddaj strach, daj zaufanie, chwyć za rękę.

Reposted frombladynnas bladynnas viazoshii zoshii
19:22
Mogliśmy wszystko, lecz mogliśmy tylko chcieć, żyjąc szybko, bo chcieliśmy wszystko mieć.
Reposted frombladynnas bladynnas viazoshii zoshii
11:21
To cholerna niepewność, kiedy znowu wreszcie staniesz w drzwiach i to czy zobaczę Cię na pewno.
— Pidżama Porno
Reposted fromrocket-princess rocket-princess viazoshii zoshii
11:20
Możesz się ode mnie odwracać i uciekać, a ja i tak Cię odnajdę. I będę przy Tobie zawsze, obiecuję kochanie... bo wiem jak ciężko jest Ci i źle.
http://bladynnas.soup.io/
Reposted frombladynnas bladynnas viazoshii zoshii
11:15
3773 eff3
Reposted fromamoo120 amoo120 viazoshii zoshii

June 01 2015

12:30
Proszę, jeśli mnie kochasz, to razem przez to przejdźmy...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl